Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 21.08.2017 15:11
  • Haber Giriş : 11.08.2017 16:36
  • Etkinlik : 14.06.2017

Tutuksuz Sanıkların İstinaf Duruşmasına Katılmaması Halinde Davanın Reddedileceğine İlişkin Cmk 281/1-2.C İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 14.06.2017 gün ve 2017/49 E. 2017/113 K. no’lu kararı ile; istinaf kanun yoluna başvuran tutuksuz sanığın, açılacak davanın duruşmasına gelmemesi halinde, davasının reddedileceğine ilişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 281. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesini iptal etti.

DURUŞMA HAZIRLIĞI

Madde 281 - (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başkanı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir.

Tutuksuz sanığın savunma hakkını, bu çerçevede müdafiin yardımından yararlanma hakkını kullanılmaz hale getiren düzenlemenin adil yargılanma hakkıyla bağdaşmadığının belirtildiği ve oybirliği ile alınan karar, 11.08.2017 gün ve 30151 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararı görmek için tıklayınız.

Oybirliği ile alınan bu karardan sonra, kararın yayınlanmasından önce, 20.07.2017 kabul tarihli, 7035 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştı.Bu kanun 05.08.2017 gün ve 30145 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

YAZDIR
Yükleniyor...