Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 04.08.2017 14:50
  • Haber Giriş : 09.08.2017 09:33
  • Etkinlik : 27.07.2017

Müftülüklere Nikah Yetkisi Çok Yönlü Anayasa İhlalidir, Medeni Kanunun Yok Sayılmasıdır Acilen Geri Çekilmelidir

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
Türk Hukukukçu Kadınlar Derneği
Atatürkçü Düşünde Derneği

Basın Açıklaması

27 Temmuz 2017

İstanbul  Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Hükümet tarafından 25 Temmuz’da TBMM’ne sunulan ve Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik Tasarısının acilen geri çekilmesi talebimizi ve nedenlerini paylaşmak istiyoruz.

Tasarıda Müftülüklere resmi nikah gerekçesinde “vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme yetkisi verilmektedir” denilmektedir; bu sonuca varmak için Belediyelerin bu konudaki hizmetlerinde hangi zorluklar yaşanmış olduğu araştırılmış mıdır? (Tasarı 6. Md)

Müftülükler dini makamlardır. Evlendirme memuru olarak resmi nikah yetkisi verilmesi, laik Medeni Kanundan vazgeçiştir. Laiklik ilkesi yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesidir, Tasarı acilen geri çekilmelidir.

Tasarı ile getirilen düzenlemeler başta Anayasa’nın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerini ve Medeni Kanunun resmi nikah hükmünü ihlal eden ve ülkemizde Hukuk Birliğini ortadan kaldıracak niteliktedir, Tasarı acilen geri çekilmelidir.

Anayasa’nın, Cumhuriyetimizin niteliklerinin ve Medeni Kanunun çok yönlü ihlalini içeren Tasarıda, aynı zamanda kadın hakları ihlallerine  yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin kadının soyadı ile getirilen düzenleme  kadının kimlik sorununu kökleştirecek şekilde Anayasa ve Kadınlara Karşı her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesini ihlal etmektedir.

Yapılmak istenen değişiklik, kamu hizmetinin sadece bir inanca yönelik düzenlenmesi nedeniyle laiklik ilkesine aykırıdır ve son yıllarda her açıdan  ayrıştırılmakta olan toplumun “nikah” üzerinden de bölünmesine yol açacaktır, Tasarı acilen geri çekilmelidir.

Yapılmak istenen değişiklikle çocuk hakları ihlallerine  yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin, sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nüfus kaydına sözlü doğum bildirim üzerine kaydedilmesi, anne çocuk sağlığının korunmasız bırakılmasını göz ardı edilmektedir, Tasarı acilen geri çekilmelidir.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İKKB ve Türk Hukukukçu Kadınlar Derneği olarak, çok yönlü ayrıştırılmakta olan toplumda bir de dinsel referansla kutuplaşmaya yol açacak bu Tasarının geri çekilmesini istiyoruz.

Koordinasyon Kurulu : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Kadın Araştırmaları Derneği (KAD), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN), Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)

LABEP Katılımcı Kuruluşlar: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi,  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  (İKKB), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Bilim ve Gelecek Dergisi, 1884 Eğitim ve Kültür ve Dayanışma Vakfı (1884 Vakfı), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN), Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ), Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Kadın Araştırmaları Derneği (KAD), Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitim Geliştirme Derneği (KAVEG), Müzik Eğitimcileri Derneği  (MÜZED), Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), Projeniz Değiliz İnisiyatifi, Sosyal Haklar Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ulusal Eğitim Derneği (UED), Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...