Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.04.2017 19:54
  • Haber Giriş : 06.04.2017 19:54
  • Etkinlik : 06.04.2017

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Ülkemizin Bölünmesi Yolunu Açacak Büyük Tehditler İçermektedir

İstanbul Anayasa Platformu bileşenleri olarak, yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, adına Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin de içinde yer aldığı İSTANBUL ANAYASA PLATFORMU, 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Barosu Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 16 Nisanda referanduma sunulacak anayasa değişikliklerine neden HAYIR diyeceğini açıkladı.

 

Katılımcı kuruluş temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında İstanbul Anayasa Platformu adına basın açıklamasını İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu okudu.

 

Açıklama şöyle:

 

İstanbul Anayasa Platformu olarak 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumunda neden HAYIR diyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

HAYIR diyoruz, çünkü 18 madde gibi gösterilen, ama bir torba anayasa değişikliği halinde 60’dan fazla maddesi değiştirilen bu paket Halk oylamasında kabul edilirse…

Resmi Gazete’de YAYINLANDIĞI GÜN, PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI sistemine geçilecek. 103. md. değiştirilmediği için görevini “…tarafsızlıkla” yapma konusunda “…namusu ve şerefi üzerine..” Ant içen bir partili Cumhurbaşkanı, sadece kendisine karşı sorumlu olacak Yardımcılarını, Bakanları atayacak. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı Partisinin genel başkanı da olabilecek.

Anayasa’da yapılan değişiklikle yargının bağımsızlığına ek olarak “ve TARAFSIZ” olacağı hükmü getirilmiş. Ancak yargı büyük ölçüde yürütmenin başı olan Partili Cumhurbaşkanı’na bağlanmış.

Resmi Gazete’de yayınlanmasını takip eden 30 GÜN içinde Hâkimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. HSK’nın 6 üyesi Partili Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesi TBMM’de partisinin çoğunlukta olduğu milletvekilleri tarafından atanacak. 2010 Referandumunda da hukuk kurumlarının tüm itirazlarına rağmen yargı bir ay içinde yeniden yapılandırılmış, bugün FETÖ olarak adlandırılan terör örgütüne teslim edilmişti. Yanlışlardan ders alınması gerekmez miydi?

Anayasamıza göre egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir, hiçbir surette hiçbir kişiye devredilemez. Ancak bu değişiklikle Cumhurbaşkanına Meclisi feshedip seçimleri yenileme yetkisi verilirken, buna karşı TBMM ancak 3/5 çoğunlukla seçimleri yenileyebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle taşra, merkez teşkilatını kurmak, sosyal ve ekonomik haklarda düzenlemeler yapılabilecek, bunun yanında Cumhurbaşkanı Bütçeyi hazırlamak; milletlerarası sözleşmeleri onaylamak, yayımlamak; büyükelçileri, YÖK Başkan ve üyelerini, bürokratları atamak gibi çok geniş yetkilere sahip kılınacaktır. Ancak hiçbir denetime tabi olmayacaktır. Cezai sorumluluk düzenlemesi ise uygulanamaz bir madde olarak kalacaktır.

Halkoylamasında anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, TBMM'nin hem yasama hem de denetim görev ve yetkisi çok sınırlanacak, milletvekillerinin işlevi azalırken sayısı 600’e çıkarılacak ve milletin omuzlarındaki mali yük artacak. Gazi Meclisin elinden alınan yetkiler, partili Cumhurbaşkanına verilecektir. Bu sistemde cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devletin yapılanmasının neredeyse baştan sona değiştirilmesi, örneğin bir gecede eyalet yapılanmasına geçilmesi mümkündür. Eyalet sisteminin ülkemizi yakın geçmişte komşularımızın başına geldiği gibi önce federasyon, sonra çatışma ve parçalanmaya götüreceği aşikârdır. Bu nedenle partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemizin bölünmesi yolunu açacak büyük tehditler içermektedir. Ancak böyle bir durumda iç ve dış tahriklerle güzel yurdumuzda kardeş kavgasının çıkması an meselesi olur.  Bizler biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan ve ezelden beri hür yaşayan TÜRK MİLLETİ vatanın ve Milletin bölünmesine müsaade etmeyecektir.

EVET– HAYIR kampanyalarının eşit olmayan koşullarda ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir OHAL ortamında yapılmasına itiraz ediyoruz. Toplumun bu şekilde ayrıştırılmasına itiraz ediyoruz.

İstanbul Anayasa Platformu bileşenleri olarak, yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, adına Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz.

TORBA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ülkenin OHAL ile yönetildiği, bölücü - gerici terör saldırılarının arttığı, her gün şehitlerin acısıyla ailelerin, toplumun kahrolduğu ve can güvenliğinin kalmadığı, kadın cinayetlerinin arttığı, işsizliğin arttığı bir dönemde yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan adına Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı denilen bir Anayasa değişikliği 18 madde olarak görülmektedir. Bu değişiklikle anayasamızın 27 maddesi yürürlükten kaldırılmakta, 25 maddesi de değiştirilmektedir.

Madde 16 ve 18 de görüldüğü gibi bu bir

TORBA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİDİR

 

MADDE 16. ile Anayasanın 27 maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127. maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137. maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167. maddelerinde yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

Kararname düzenleme yetkisi verilen Partili Cumhurbaşkanı ailenin korunması, aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Partili cumhurbaşkanı ayrıca, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, sanatın ve sanatçının korunması, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, devletleştirme ve özelleştirme, kamulaştırma, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, sendikal faaliyet, sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt gibi sosyal ve ekonomik hakları da kararnameyle düzenleme yetkisindedir.

 

İstanbul Anayasa Platformu bileşenleri olarak, yasama, yürütme ve yargıyı bir kişiye bağlayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, adına Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz.

İSTANBUL ANAYASA PLATFORMU

 

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İKKB)

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBELERİ

BAKIRKÖY KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

BİR ŞEY YAPMALI...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

EĞİTİM İŞ İSTANBUL 3 VE 4 NO'LU ŞUBELERİ

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

KA-DER KADIKÖY ŞUBESİ

KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

KARTAL KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

KARTAL GÖNÜLLÜLERİ

MALTEPE KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ

MİLLİ ANAYASA HAREKETİ

MİLLİ MERKEZ

10.KÖY DERNEĞİ

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (TÜMÖD) İSTANBUL ŞUBESİ

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ 

TÜRKİYE LİSELİLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ

USMER

VATAN PARTİSİ ÖNCÜ KADIN YURTTAŞLIK HAREKETİ DERNEĞİ

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...