Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.03.2017 09:50
  • Haber Giriş : 07.03.2017 08:43
  • Etkinlik : 03.03.2017

Lojistik Yönetimi ve Hukuki Boyutu

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ve Beykoz Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen ‘Lojistik Yönetimi ve Hukuki Boyutu’ konulu panel 3 Mart 2017 Cuma günü saat 10.00’da Beykoz Üniversitesi Kavcık Yerleşkesinde yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Egemen Gürsel Ankaralı konunun önemine değinerek düzenlenen panelin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, 2008 yılında kurulan ve o günden bu yana başarılı bir eğitim faaliyetini sürdüren Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulunun 2016 yılında Beykoz Üniversitesinin faaliyete geçmesiyle üniversite bünyesine alındığını söyledi.

Üniversitenin hedefinin, ülkemizde mevcut üniversitelerden farklı olarak yeni yaklaşımları ülkemize, topluma ve gençlere sunmayı amaçladığını belirten Durman, “Eğitimi sadece hayata hazırlık olarak değil, hayatın bir parçası olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin sadece bilmek için değil uygulamak için öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimize uygulama ağırlıklı bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan pek çok disiplinlere açık, çok yönlü ve uluslararası standartlara sahip bir eğitim programı sunuyoruz.  Eğitimin yanı sıra toplumun her kesimiyle yakın ilişki içersinde birlikte çalışmak, projeler üretmek ve bunların sonuçlarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi en önemli varlık nedenimiz sayıyoruz” dedi.

Beykoz Üniversitesi Mütevelli heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen, Türkiye’nin stratejik planlarına bakıldığında lojistiğin en önemli alanlardın birini oluşturduğunu söyledi. Dünyanın merkezî noktasında bulunan Türkiye’de lojistik kavramının değişmesi ve Türkiye üzerinden mal sevkiyatının dünya ticaretinin dönmesi noktasında çok önemli gelişmeler kaydedildiği bir dönemin yaşandığını belirten Özmen,  dünyada gelişen sektörler arasında üçüncü sırada bulunan lojistik sektörünün Türkiye’de de gelişen bir sektör olduğunu bildirdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu konjonktürde lojistik sektörünün gelişmesi adına yapılan faaliyetlerin yanı sıra hukuksal alt yapı sorunlarının da hızla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Özmen, “Hukuksal alanda alt yapı eksiklerin giderilmesi konusunda yeteri kadar hızlı değiliz. Lojistik sektörünün iç hukuk ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan sorunları var. Bu alanda iç hukukla uluslararası hukukun örtüşmesini sağlamadan sorunların çözülmesi mümkün değil” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Beykoz Lojistik Yüksek Okulunun kurulmasında karınca kararınca kendisinin de bir desteği bulunduğunu, bundan büyük mutluluk duyduğunu, okulun Beykoz Üniversitesi bünyesine alınmasında emeği geçen herkesle bu mutluluğu paylaşmak istediğini söyledi.

Taşıma anlayışından, nakliyecilikten lojistiğe dönüşen algıyı fark edip onun eğitsel yönüne ve özellikle sektöre iş gücünün temin ettiği anlamı doğru anlamak ve yönlendirmek gerektiğine vurgu yapan Durakoğlu, şöyle devam etti: “Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Bazı mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımının artık mümkün olabildiğini, en azından teorik olarak kanıtlandığı, ancak bunların uygulamaya geçirilmesi bağlamında ciddi çalışmaların sergilenmesi gerektiği bir aşamada bizim sadece iç hukuk düzenlemelerinin yetmediği bir alandan s öz etiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Biz istediğimiz kadar sorunun boyutuyla ilgili olalım, konunun uluslar arası hukuku da ilgilendirdiği bir alandan söz ediyoruz. Hatta öylesine bir alan ki, sadece ticaret hukukunu değil, diğer hukuk alanlarını da ilgilendiren çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Lojistik hukukunun da uygulanmasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim de lojistik hukuku alanında oluşan yeni olgulara karşı hukuki düzenlemeler öngörebilmemiz, bunu başarabilmemiz gerekiyor. Bunu uluslar arası hukuka mezcedebilecek bir konuma gelmemiz gerekiyor”.

Açılış konuşmalarından sonra panele geçildi. İki oturum halinde düzenlenen panelin ilk oturumunu Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy yönetti.

Bu oturumda, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, Lojistik mevzuatı ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Üyesi, Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Burcu Çotuksöken, ‘Lojistik Sektöründe Asıl İşveren, Alt İşveren İlişkisi ve Bu İlişkiden Doğan Davaların Yargıtay Kararlarına Yansıması’ konulu bir bildiri sundu.

Oturumun son konuşmacısı Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak konuşmasında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili kuralları anlattı.  Aydınocak ayrıca, uygulamadan kaynaklanan sorunlar üzerinde durdu ve Mevzuat ile ADR karşılaştırması yaptı.

Panelin ikinci oturumunu İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya yönetti. Bu oturumda, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı, İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Egemen Gürsel Ankaralı, CMR Konvansiyonu ve CMR sorumluluk sigortaları hakkında bilgi verdi.

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi, Lojistik ve Taşıma Hukuku Derneği (LOTHED) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türkay Özdemir konuşmasında Montreal Konvansiyonunda hava taşıyıcısının sorumluluklarını anlattı.

Panelin son konuşmacısı Türk Ticaret Kanununu Hazırlayan Komisyonun üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, kara, deniz ve hava yoluyla yapılan taşımalar hakkında açıklamalar yaptı.

 

YAZDIR
Yükleniyor...