Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.03.2017 13:33
  • Haber Giriş : 03.03.2017 16:12
  • Etkinlik : 03.03.2017

3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası 93. Yılında

 

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ - İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

 

3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası

93. Yılında

Laik, Bilimsel Eğitimden Geriye Gidişe HAYIR !

 

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla,  ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştır.  

 

3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.  Kanunun 1. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinde halkın işleri ile ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız TBMM ile hükümet yetkilidir” denilerek  milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kullanılabileceği vurgulanmıştır.

 

3 Mart tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile  yurttaşlar arasında duygu,  düşünce ve kültür birliğinin,  dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. İlkokuldan başlayarak “eğitim birliği” ilkesine bağlı kalmak, kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş ve  Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere Üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktırhükmüne yer verilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

3 Mart tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.

 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor; Laik ve Bilimsel Eğitimden ödün verilmesine; kadını BİREY olarak görmeyen zihniyete; gerici, bölücü girişimlerle Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına;  kayıtsız şartsız millete ait olan ulusal egemenliğimizin her kim olursa olsun BİR KİŞİYE bırakılmasına HAYIR diyoruz.

 

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRKLİĞİ (İKKB)

 

YAZDIR
Yükleniyor...