Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.03.2017 09:42
  • Haber Giriş : 03.03.2017 16:29
  • Etkinlik : 03.02.2017

CMK'da Görevlendirilen Müdafi-Vekillerin Görevi İstinaftada Devam Eder

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf incelemesi için giden dosyalarda İlk Derece Mahkemesinde görevli bulunan müdafi/vekilin görevinin devam edeceği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliğinin 01.12.2016 tarih ve 2016/75 sayılı duyurusu üzerine İstanbul Barosu Başkanlığının Türkiye Barolar Birliğine yazdığı 12.12.2016 tarih ve 97651 sayılı yazıyla, Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf incelemesi için giden dosyalarda İlk Derece Mahkemesinde görevli bulunan müdafi/vekilin görevinin devam edip etmeyeceği, Bölge Adliye Mahkemelerinden vaki talepler karşısında yeni görevlendirmenin mümkün olup olmayacağı hususlarına açıklık getirilmesi istenmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı değerlendirmenin sonuç bölümü şöyle:

“Bu itibarla;

1-İlk derece mahkemesinde görevlendirilen müdafi veya vekilin istinaf kanun yolu aşamasında da görevinin devam ettiği,

2-İlk derece mahkemesinde görevlendirilen müdafi veya vekilin, istinaf kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirmenin, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan istenebileceği,

3-İstinaf mahkemesince duruşma tarihinden önce ilk derece mahkemesinde görevlendirilen müdafi veya vekile; duruşmaya katılıp katılmayacağını bildirmesi, verilen süre içerisinde duruşmaya katılıp katılmayacağına ilişkin bir bildirimde bulunmaması ya da katılmayacağını bildirmesi durumunda mahkeme tarafından o yer barosundan bir müdafi veya vekil görevlendirileceği ihtaratını içeren meşruhatlı davetiye gönderilmesinin uygun olacağı,

4-Meşruhatlı davetiyede belirtilen süre içerisinde müdafi veya vekilin duruşmaya katılmayacağını bildirmesi ya da herhangi bir bildirimde bulunmaması hâllerinde kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan müdafi veya vekil görevlendirilmesinin istenebileceği,

5-İstinaf kanun yolu incelemesinde görevlendirilen müdafiin, sadece istinaf duruşmasıyla sınırlı görevinin bulunması sebebiyle, asıl mahkemede görevlendirilen müdafiinin görevinin devam edeceği değerlendirilmektedir”.

Konuyla ilgili yazışmalar için tıklayınız.
 

YAZDIR
Yükleniyor...