Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 05.01.2017 20:33
  • Haber Giriş : 09.01.2017 14:07
  • Etkinlik : 06.01.2017

Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 14. Maddesi İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 06.01.2017 gün ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.12.2016 gün ve 2016/148 E. 2016/189 K. no’lu kararı ile mülkiyet hakkına yönelik 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesi olan “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisi: ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir: a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı.” hükmünün, Anayasanın 91. maddesi uyarınca Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceğinden bahisle iptaline karar verdi.

Kararı görmek için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...