Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

Av.Mehmet DURAKOĞLU (14102)

mehmetdurakoglu@istanbulbarosu.org.tr

 1956'da Sivas'ta doğdu. Ankara Atatürk Lisesini bitirdi. 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1986'da serbest avukatlığa başladı. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri verdi. Aynı konuda yayınlanmış makaleleri vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Uyeliğinde bulundu. 2004'de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006'da Baro Başkan Yardımcısı oldu. 2010-2012, 2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır..

 

BAŞKAN YARDIMCISI

Av.Necmi ŞİMŞEK (8781)

necmisim@mynet.com

29.09.1948 tarihinde doğmuştur. 1965 yılında Kütahya Lisesini, 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1973 yılında İstanbul Barosu'na kaydolmuştur ve bu tarihten itibaren Silivri İlçesinde serbest avukat olarak görev yapmaktadır. Prof.Dr. Meral Şükran Şimşek'le evlidir. Binnaz İdem ve Ata Erdem'in babası, Lara'nın Büyükbabasıdır.

 

 

GENEL SEKRETER

Av.Cengiz YAKA (15412)

cengizyaka@istanbulbarosu.org.tr

1964 yılında İstanbul doğdu İlk, orta, lise eğitimimi Trabzon da tamamladı.1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. 2006-2008 döneminde TBB Delegesi olarak görev yaptı. İstanbul Barosunda Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı ve Baro Meclisi Başkan Vekilliği yaptı. 2010-2012 döneminde İstanbul Barosu Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

SAYMAN

Av.Aydeniz Alisbah TUSKAN (10048)

aydeniztuskan@istanbulbarosu.org.tr

1950 İstanbul  doğumludur. 1973 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Banka avukatlığı ile başladığı meslek hayatına serbest avukat olarak devam etmektedir. 1996-2000 Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanlığı, 2007-2009 Dönemi Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Sözcülüğünü yapmıştır. İstanbul Barosu Tüketici Hakları Merkezi Kurucu Başkanı ve Türkiye Baroları Kadın Hukuku Komisyonları kurucu üyesidir. 2004-2006 Dönemi İstanbul Barosu Kadın Komisyonu Başkanlığı yaptı. Halen İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanıdır. Staj Eğitim Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi Toplum Akademisinde Tüketici Hakları dersi vermektedir. TBB İstanbul Barosu delegesi, 2010-2012, 2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli olup, 1 kızı vardır.

 

ÜYE

Av.İsmail GÖMLEKLİ (10383)

ismailgomlekli@istanbulbarosu.org.tr

1 Mart 1951 tarihinde Tosya'da doğdu. İlkokulu Fatih ’deki İskender Paşa İlkokulu’nda; ortaokul ve liseyi Pertevniyal Lisesinde bitirdi. Liseyi bitirdiği 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girip; 1973 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsüne devam edip; mezun oldu. 1976 yılında avukatlık ruhsatını aldı. Üniversiteyle birlikte, Halk Oyunları ve Folklor çalışmalarına devam etmektedir. 2002 yılından başlayarak İstanbul Barosu Dergisi Yayın Kurulu üyesi oldu. İstanbul Barosu Barolar Birliği Delegesi olarak 2002-2016 yılları arasında kesintisiz görev yaptı. Halen Gaziosmanpaşa’daki yazıhanesinde oğlu ile birlikte serbest avukatlık yapmaktadır.

 

ÜYE

Av.Şahin EROL (12920)

avsahinerol@hotmail.com

1953 yılında Tokat İli, Zile İlçesi Acıpınar Köyünde doğdu. İlköğrenimini 1959-1964 yılları arasında kendi köyünde Acıpınar Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimimi 1965-1968 yılları arasında Zile İlçesi Zile Lisesi orta bölümünde tamamladı. 1968 yılında açılan sınavı kazanarak Kuleli Askeri Lisesine girdi. 1971 yılında lise öğrenimimi tamamlayarak Ankara Kara Harp Okulu’na kaydını yaptırdı. Kara Harp Okulu’nu 1974 yılı 30 Ağustos’unda bitirdi. 1975 yılında girmiş bulunduğu üniversite giriş sınavında başarı göstererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Haziran 1981’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldı. 1982 Haziranında hukuk fakültesinden mezun oldu. Ekim 1983’den beri serbest avukatlık yapmaktadır. 1978 yılında ilkokul öğretmeni olan Nursafi GÜLER ile evlendi.1979 doğumlu Deniz ve 1981 doğumlu Emre adında iki oğlu vardır. 1983-1995 Yıllarında Taksim’ de mesleki faaliyetimi sürdürdü. 1995 Yılında bürosunu Taksim’den Esenyurt’a, 1999 Yılında Avcılar’ a 2002 Yılında ise Büyükçekmece İlçesine aldı. 2002 Yılından beri Büyükçekmece İlçe Bölgesinde mesleki faaliyetimi sürdürmektedir. 2010 Yılından beri baromuzun Büyükçekmece Adliyesi temsilcisi olarak görev yaptı. Yine 2010 ve 2012 Baro Genel Kurullarında TBB İstanbul delegasyonunda görevlendirildi.

 

 

ÜYE

Av.Süreyya TURAN (14253)
sureyyaturan@istanbulbarosu.org.tr

1964 Trabzon doğumludur.1985’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter , Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Dernek faaliyet konuları kapsamında seminer çalışmalarına katılarak eğitim vermiştir. Bunun yanında birçok Sivil Toplum kuruluşunda kadın ve çocukların haklarının anlatılması çalışmalarında bulunmuştur. İstanbul Barosu’nda Kültür Sanat Komisyonu ve Kamu Avukatları Komisyonunda görev yapmıştır. 2006-2010 döneminde Baro Meclisi Divan Üyeliği, 2010-2012 döneminde Baro Meclisi Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur. İki dönem Barolar Birliği delegeliği yapmıştır. Staj Eğitim Merkezinde, Uygulamada Avukat Bölümünde avukatların Görevleri sebebiyle işledikleri suçlar konusunda ve sanal yargılama konusunda uygulamalı eğitimler vermiştir. Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortak olarak yürüttükleri Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konularında Aşamalı Eğitimleri Projesinde eğitimci avukat olarak görev almış ve bu kapsamda İzmir, Trabzon ve İstanbul’da avukatlara eğitim vermiştir. Verdiği seminerlerle ilgili sunumlar Barolar Birliği’nin sitesinde yayınlanmaktadır. Bakırköy Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Sağlık Kurulu Başkanlığı ve Kent Konseyi Kadın Meclisi 2.Başkanlığı yapmıştır.2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 yıllarında İnsan Hakları Merkezi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, Kurum ve Kamu Avukatları Kurulu Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Halen Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanıdır. İstanbul Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir. Elif ve Esin’in annesidir..

 

 

ÜYE

Av.Muazzez YILMAZ(15324)

muazzezy@istanbulbarosu.org.tr

1963 yılında Şemdinli’de doğdu. Ataköy Lisesi'nden mezun oldu.1987 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1994-1996 yılları arasında İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilciliği yaptı. 2006-2016 yılları arasında TBB Delegeliği yaptı. İstanbul Barosu Çevre Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu ve Tüketici Hakları Komisyonunda görev aldı. TBB'de eğitimci avukat olarak görev almıştır. Staj Eğitim Merkezi Medeni Hukuk Bölüm başkanlığı yaptı. Bakırköy Koruma Kurulu ve Bakırköy Kent Konseyinde görev aldı. Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde konferanslar verdi. Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda eğitimci avukattır. 2012-2014 ve 2014-206 dönemlerinde Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Mısra'nın annesidir.
 

ÜYE

Av.Prof.Dr.Serap KESKİN KİZİROĞLU (17430)

keskins@biri.com.tr

24 Kasım 1964 tarihinde, babasının memuriyeti dolayısıyla İzmir’de dünyaya geldi, aslen Orduludur. 1969’dan beri Sarıyer-İstanbulludur. 1981 Beşiktaş Kız Lisesi, 1985 Mayıs İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1985 Eylülünde aynı Üniversitede Kamu Hukuku Yüksek Lisansına başladı, 1987’de ‘’’Türk Ceza Hukukunda Kasten Müessir Fiiller’’ konulu teziyle tamamladı ve doktoraya başladı. 1986 Şubatında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu, aynı dönemde babası vefat etti. 1996 yılında ‘’Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık’’ konulu teziyle Kamu Hukuku Doktoru unvanını oybirliğiyle kazandı, 1998 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 17.Mayıs.2004 tarihinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçenti unvanını oybirliğiyle kazandı, 2004 Kasımında doçentlik kadrosuna atandı. Başlıca doçentlik çalışması ‘Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normlarıyla Korunması’’ konulu kitabıdır. 2009 Haziranında emeklilik hakkını kullanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu, bir vakıf üniversitesinde çalışmaya başladı. 2010 Eylülünde profesörlük kadrosuna atandı. Başlıca profesörlük takdim çalışması ‘’5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu’’ konulu kitabıdır. Uzmanlık alanında yayınlanmış makaleleri ve tebliğlerinin dışında çeşitli zeminlerde sayısını not etmediği pek çok sempozyum, panel vb. etkinliklere katıldı. Şubat 2013-Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Son iki dönemdir Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Emekli Dz.Kur.Kıd.Albay, Yard.Doç.Dr.(çeko) Ahmet Mithat Kiziroğlu ile evli olup, N.Kaan Kiziroğlu’nun annesidir.
 

ÜYE

Av.Ali GÜRBÜZ (22286)

aligurbuz@istanbulbarosu.org.tr

1974 İskenderun doğumludur. 1992 İskenderun Lisesi, 1997 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı serbest Avukatlık yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında şube başkanlığı ve genel merkez yöneticiliği yaptı. 2006 yılından beri İstanbul Barosu Kadıköy Bölge Temsilciliği ve 2012-2014 döneminde Barolar Birliği delegeliği görevlerinde bulundu.Av. Selin GÜRBÜZ ile evli ve Mehmet isminde bir çocuğu bulunmaktadır. 2014-2016 döneminde İstanbul Barosu Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

 

ÜYE

Av.Hasan KILIÇ (30497)

av.h.k@hotmail.com

Genç Avukatlar Birliği  Baskanlığı görevini yürüten Hasan Kılıç DAÜ Hukuk Fakültesini Şeref Öğrencisi derecesinde bitirmiş ve halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları Hukuku bölümünde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Baro Meclisi Üyeliği, Bölge temsilciliği, Avukat Hakları Merkezinde  Genel sekreterlik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevini yürütmüştür. Ayrıca İstanbul Barosu CMK Kordinatörlüğü, Medya Komisyonu ve Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulunda  görev yapmıştır.2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 dönemlerinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Merkezi, MAHKİM Üyeliği ve Fikri ve Sinai Haklar Merkezi üyeliğinde bulunmuştur.

Yükleniyor...